Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

W perspektywie międzynarodowej

W ten sposób twórczość artystyczna, literacka i naukowa, chroniona prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przeciwstawiana jest twórczości, znajdującej różnorodne, praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej, głównie produkcyjnej, ale także usługowej i handlowej. W obecnym stanie prawnym problematyka własności przemysłowej regulowana jest przez nowąustawę z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 49, poz. 508 ze zm.).

W perspektywie międzynarodowej powyższy dwupodział prawa własności inte-lektualnej został dostrzeżony w toku prac Konferencji Sztokholmskiej z 1967 r. poświęconej kompleksowej analizie zasad ochrony wynikających z Konwencji Berneńskiej oraz Konwencji Paryskiej z 1883 r. o Ochronie Własności Przemysłowej (ponad stuletnia historia tego aktu przyniosła liczne jego aktualizujące rewizje, zmienione tekstem sztokholmskim z 14.7.1967 r. Akt ten został ratyfikowany przez Polskę 5.12.1974 r. – Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 i 52), czego efektem było utworzenie w trakcie wspomnianej konferencji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO, określanej także w skrócie od francuskiego brzmienia jej nazwy jako OMPI).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *