Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

W ramach prawa administracyjnego

Wreszcie systemowego spojrzenia wymaga administracyjnoprawny kontekst prawa autorskiego i praw pokrewnych. Przy pobieżnej lekturze ustawy nie jest on tak widoczny jak w przypadku dwóch wcześniej przedstawionych działów: prawa cywilnego i prawa karnego. Jest tak za sprawą braku wyodrębnienia zagadnień admi- nistracyjnoprawnych w ramach ustawy, np. w formie osobnego rozdziału, choć generalnie z pewnym uproszczeniem stwierdzić można, iż ogniskują się one wokół systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz dysponowania przez Ministra Kultury środkami Funduszu Promocji Twórczości.

Całkowicie poza tekstem ustawy umiejscowione jest natomiast unormowanie kwestii opodatkowania praw autorskich i praw pokrewnych, zaliczane do systemu prawa administracyjnego. Jednakże wybrane problemy prawnopodatkowe przedstawione zostaną jako jeden z elementów administracyjnoprawnego kontekstu zasadniczych, cywilnoprawnych postanowień komentowanej ustawy (por. rozdział

VIII) . W ramach prawa administracyjnego mieści się problematyka prawa celnego, którego instrumenty, głównie w postaci instytucji zatrzymania na granicy, wyko-rzystywane są do zwalczania nielegalnego obrotu dobrami własności intelektualnej (procedury celne stanowią jeden z istotniejszych punktów systemu ochrony, wynikającego z powoływanego wcześniej przy okazji omawiania terytorialnego konte- kstu prawa autorskiego i praw pokrewnych Porozumienia TRÍPS).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *