Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

W USA praca obrońcy karnego może podlegać ocenie

W USA jakość pracy obrońcy karnego może podlegać ocenie na trzech różnych poziomach. Pierwszy z nich wynika z konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony w sprawach karnych (szósta poprawka do Konstytucji) i polega na uprawnieniu oskarżonego do oparcia zaskarżenia wyroku na przesłance nieefektywnej obrony. Wymaga to jednak w praktyce wykazania, że obrońca popełnił podstawowe błędy, dyskwalifikujące go jako profesjonalistę, co jest trudne do udowodnienia. Drugi poziom to cywilne roszczenie odszkodowawcze oskarżonego przeciwko obrońcy, który dopuścił się naruszenia zasad wykonywania zawodu w prowadzonej sprawie. Trzecia sfera ochrony klienta przed nierzetelnym prawnikiem to odpowiedzialność dyscyplinarna prawnika. Niezależnie od wspomnianych trzech formalnych instrumentów pojawia się również czwarta możliwość, o której wspominał Moshe – nadzór rady pomocy prawnej dla ubogich oraz możliwość zwrócenia się do sądu o zmianę adwokata w przypadku, gdy współpraca między nim a klientem stała się niemożliwa.

Linas Sesickas, adwokat, doradca Constitutional and Legislative Policy Institute „COLPI” ds. reformy dostępu do pomocy prawnej na Litwie:

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *