Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Wizyta w sądzie

W sprawie tej postępowanie dyscyplinarne trwało ponad 4 lata. W innym przypadku, którym się zajmowaliśmy, adwokat przyjął do prowadzenia sprawę i przez 22 miesiące utrzymywał, iż prowadzi ją i wygrywa kolejne etapy. Co więcej, te nieprawdziwe informacje potwierdzał na piśmie, by po 22 miesiącach przyznać w rozmowie z klientką, iż „cały czas ją oszukiwał”, a w sprawie nie zrobił nic! Pokrzywdzona złożyła skargę do organów dyscyplinarnych adwokatury. Przez 6 miesięcy skarżącej nie udzielono odpowiedzi. Po kolejnej interwencji organy samorządu wyraziły zgodę na ugodowe załatwienie sprawy poprzez zapłatę „odszkodowania” przez adwokata. Skarżąca zgodziła się wycofać formalną skargę. Doradzono jej także następujące rozwiązanie – zastępca rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził w piśmie:

… szczerze zalecam Pani rozważenie celowości takiego właśnie rozstrzygnięcia sprawy [ugodowego], a ponadto spowodowanie, by adwokat nadal poprowadził daną sprawę, oczywiście w trybie znacznie energiczniejszym, co może przyniesie oczekiwane przez Panią załatwienie definitywne sprawy alimentacyjnej.

Po wizycie klientki w sądzie okazało się, że sprawę – chodziło o podwyższenie alimentów przychodzących z zagranicy – załatwia z urzędu sąd w drodze pomocy prawnej. Sprawa z urzędu podjęta przez sąd zakończona została w 3 miesiące. Natomiast sprawa dyscyplinarna (klientka, nie otrzymawszy od adwokata uzgodnionego odszkodowania, złożyła kolejną skargę do okręgowej rady) doczekała się zakończenia i po 4 latach starań, kilkakrotnych interwencjach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i publikacjach w prasie, adwokata ukarano karą 5 miesięcy zawieszenia w prawach wykonywania zawodu.

Osoby, które sądzą, iż zostały poszkodowane działaniem lub brakiem działania prawnika, zwracają się także ze skargami do Ministerstwa Sprawiedliwości. Helsińska Fundacja Praw Człowieka doradza skargi do Ministerstwa w przypadkach, kiedy organy dyscyplinarne adwokatury, poinformowane o prawdopodobnych poważnych naruszeniach zasad etyki zawodowej, nie podejmują stosownych działań.

W Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach Departamentu Organizacyjnego działa Wydział Adwokatury i Radców Prawnych. Jednak we wszystkich znanych nam kilkunastu przypadkach Ministerstwo odmówiło podjęcia działań – ograniczono się, w kilku przypadkach, do przesłania skargi organom korporacyjnym lub, w większości przypadków, do poinformowania skarżącego, iż sprawy takie nie leżą w kompetencji Ministerstwa.

Sprawy naruszenia przez adwokata zasad etyki i godności zawodowej należą do wyłącznej kompetencji organów samorządu adwokackiego. W tym stanie rzeczy skarga na działalność adwokata […] winna być skierowana do Okręgowej Rady Adwokackiej w […].

Prawdziwe jest stwierdzenie odpowiedzi dotyczące niesprawowania przez Ministra zwierzchniego nadzoru nad adwokaturą. Taki nadzór przewidywała na przykład Ustawa z 1950 r. o ustroju adwokatury , która dawała Ministrowi znacznie szersze niż obecnie kompetencje.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *