Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Wskazana powyżej kolizyjna

Wskazana powyżej kolizyjna zasada terytorialności nie obejmuje całej problematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych, która będzie przedmiotem dalszych rozważań. Dotyczy ona bowiem zasadniczo statusu praw autorskich i praw pokrewnych jako odrębnej kategorii praw bezwzględnych, tzn. kwestii ich przedmiotu, podmiotu, treści i czasu trwania oraz zasad ochrony cywilnoprawnej (por. rozdziały II-V).

Natomiast w pozostałym zakresie, obejmującym zagadnienia ogólnej części prawa cywilnego (np. zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych), prawa zobowiązaniowego czy prawa spadkowego, zastosowanie znajdą odpowiednie, ogólne reguły polskiego prawa prywatnego międzynarodowego. I tak, np. zgodnie z art. 27 § 1 pkt 4 PrPrywM do zobowiązań z umów o przeniesienie praw autorskich należy stosować prawo państwa, w którym w chwili zawarcia umowy ma siedzibę albo miejsce zamieszkania nabywca tych praw (por. przykład I).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *