Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Wynika to z charakteru ich przedmiotu

Prawa autorskie i prawa pokrewne są poza tym prawami na dobrach niematerialnych. Wynika to z charakteru ich przedmiotu, którym są właśnie różne dobra nie wymagające dla swojego istnienia substratu materialnego, czyli dające się prawnie wyodrębnić obiekty niematerialne: utwory i przedmioty praw pokrewnych, w tym artystyczne wykonania.

Jako prawa bezwzględne na dobrach niematerialnych prawa autorskie i prawa po-krewne (w znaczeniu praw podmiotowych, a nie w rozumieniu prawa przedmiotowego, które występuje w tytule ustawy) zbliżone są najbardziej konstrukcyjnie do praw rzeczowych, a zwłaszcza do prawa własności (uregulowanego w Tytule I Księgi II KC). Podobieństwo między tymi prawami, mimo ewidentnych różnic (przedmiotami prawa własności są dobra materialne, czyli rzeczy: ruchomości i nieruchomości), przejawia się m.in. w ugruntowanym doktrynalnie określaniu praw autorskich i praw pokrewnych mianem praw tzw. własności intelektualnej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *