Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację

Z przeprowadzonych przez Fundację badań wynika, iż wiele osób nie pyta prawnika o przebieg sprawy, nie wie, co zrobić, jeśli prawnik nie wypełnia swoich obowiązków, zaledwie nieliczni wiedzą o istnieniu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zwłaszcza osoby ubogie, słabiej wykształcone, czyli potencjalni klienci pełnomocników z urzędu, dysponują niewystarczającą wiedzą. Klienci prawników z urzędu gorzej oceniają współpracę w prawnikiem niż osoby, które prawnika wynajęły.

Wydaje się, że miałoby sens opracowanie szczegółowych standardów pomocy prawnej z urzędu: listy obowiązków wynajętego przez Państwo dla osoby ubogiej prawnika. Istniejące zasady etyki zawodowej są zbyt ogólne, odwołują się do rzetelności, sumienności, a nie wynika z nich, na przykład, wprost obowiązek kontaktu z klientem przed rozpoczęciem przewodu sądowego, obowiązek prowadzenia akt sprawy każdego klienta. Dla wielu adwokatów są to rzeczy oczywiste, jednak nie dla wszystkich. Opracowane standardy służą też ocenie pracy prawnika przez klienta czy instytucję administrującą systemem pomocy prawnej z urzędu. Państwo polskie „wynajmuje” prawnika z urzędu, wypłaca mu wynagrodzenie, jednak w żaden sposób nie kontroluje jakości usługi. Na przykład w Holandii, Wielkiej Brytanii także klienci prawników dostarczają informacji o współpracy wypełniając specjalnie opracowane ankiety.

Jest wiele możliwych działań, które powinny być podejmowane dla zapewnienia wysokiej jakości pomocy prawnej. Także korporacje zawodowe warto przekonywać, że propozycje dotyczące opracowania standardów pracy, kontrolowania jakości pracy czy wreszcie reformy postępowania dyscyplinarnego nie są zamachem na korporacyjną niezależność, a są wyrazem troski o wysoki poziom świadczonych usług i prestiż zawodowy. Rzetelne rozliczanie nieuczciwych członków korporacji może jej tylko pomóc, a nie zaszkodzić.

Zapis z obrad „Forum pomocy prawnej” (7-8 VI 2002 r., Sejm RP) – fragmenty wystąpień

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *