Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Wyspecjalizowane organizacje pozarządowe

Wyspecjalizowane organizacje pozarządowe służące pomocą prawną, zwłaszcza grupom społecznym szczególnie poszkodowanym, działają dzisiaj i będą działały nadal. Nie można jednak zapominać, że to na Państwie spoczywa obowiązek zarówno stworzenia systemu dostępu do pomocy prawnej dla osób ubogich, jak i systemu kompetentnej, przejrzystej, dostępnej dla wszystkich obywateli informacji – także w postaci wzorów pism, poradników, informatorów itp. Tego rodzaju działalność Państwa pomoże zresztą częściowo w rozładowaniu obciążenia sądów, co jest obecnie podstawową bolączką wymiaru sprawiedliwości.

Do prac nad systemowym rozwiązaniem wskazanych problemów organy Państwa powinny stworzyć zespół roboczy i zaprosić do niego przedstawicieli biura Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji pozarządowych oraz korporacji prawniczych. Wykorzystanie istniejącego dorobku i doświadczeń partnerów społecznych pomoże w wypracowaniu lepszego modelu dostępu do informacji i do pomocy prawnej.

Ustawa o pomocy prawnej dopuszcza świadczenie pomocy prawnej przez ośrodki pomocy prawnej i instytucje publiczne, co obejmuje również uniwersyteckie poradnie prawne. Przepisy litewskiej procedury karnej nie zezwalają na udział studentów w postępowaniu karnym jako obrońców osób ubogich, jednak teoretycznie możliwe byłoby reprezentowanie przez nich ofiar przestępstwa w postępowaniu karnym. Studenci prawa mają możliwość uczestniczenia w postępowaniu cywilnym, jakkolwiek mamy również wątpliwości co do właściwego reprezentowania klienta. Jednak jeśli w biurze pomocy prawnej czy uniwersyteckiej poradni istnieje właściwy mechanizm kontroli, pozwala to na rozwiązanie problemu.

Ed Relcosh, dyrektor Public Interest Law Initiative, Uniwersytet Columbia – Nowy Jork, Budapeszt:

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *