Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Z oryginałami utworów

Z oryginałami utworów związana jest jedna z bardziej charakterystycznych kon-strukcji prawa autorskiego, tzw. droit de suitę. Jest to uprawnienie przysługujące twórcom i ich spadkobiercom, polegające na ustawowym zagwarantowaniu uprawnionym podmiotom odpowiedniego udziału (5%) w dochodach osób zajmujących się zawodowo sprzedażą oryginalnych egzemplarzy utworów, np. prowadzących domy aukcyjne (art. 19 ustawy). Uprawnienie to występuje w przypadku odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworów plastycznych oraz rękopisów utworów literackich i muzycznych.

Co do większości innych dóbr, chronionych prawem autorskim lub prawami po-krewnymi, podział na egzemplarz oryginalny i jego zwielokrotnienia nie rysuje się już tak wyraźnie. Znajduje on poza tym w zasadzie niewielkie tylko zastosowanie w praktyce. W obrocie rynkowym główną rolę odgrywają bowiem egzemplarze powielone, występujące w dużych ilościach, np. w przypadku nośników fonogramów i wideogramów. Należy przy tym podkreślić, iż w braku wyraźnego postanowienia umowy – przeniesienie własności egzemplarza utworu lub artystycznego wykonania nie pociąga za sobą przejścia majątkowych praw autorskich do danego dobra na nabywcę jego egzemplarza.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *