Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Zaprezentowane spostrzeżenie

Nie jest to jednak zawsze zabieg wystarczający. Nie można np. ograniczyć się do stwierdzenia, iż dobro niematerialne wyrażone zostało słowem, symbolami ma-tematycznymi i znakami graficznymi (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy) i na tej tylko podstawie utrzymywać, że mamy do czynienia z utworem. Zgodnie uznaje się, że utworami nie są twierdzenia naukowe, w tym matematyczne, wyrażane w powyżej wskazany sposób. Natomiast jako utwory traktuje się z reguły dzieła naukowe, zawierające m. in. odpowiednio uzasadnione odkrycia, twierdzenia i teorie, prezentowane z wykorzystaniem wymienionych wcześniej, słowno-graficznych środków wyrazu.

Zaprezentowane spostrzeżenie skwitować można podsumowującym wnioskiem, iż przypisanie konkretnego dobra do jednej z rodzajowo wyszczególnionych w art. 1 ust. 2 ustawy kategorii dzieł intelektualnych nie uprawnia do automatycznego uznania go za utwór.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *